เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนสามัญช่างกวงเซอร์วิสดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทจักรมามากกว่า 30 ปี โดยเริ่มจากการเป็นเด็กยกจักรในร้านซ่อมจักรของพี่ชาย จากนั้นได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงจักรจนเกิดความรู้ ความชำนาญหลังจากนั้นได้ดำเนินการเปิดกิจการของตนเอง พร้อมกับที่คุณจิตรตา (ภรรยา) เริ่มต้นดำเนินธุรกิจการ์เม้นท์ โดยเน้นที่สินค้าประเภทเสื้อยืดเสื้อโปโล จนถึงปีพ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง ธุรกิจการ์เม้นท์จึงได้ปิดตัวลง...

เป้าหมายอันสูงสุดของเรา คือ การเป็นผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องสินค้าและการบริการแบบครบวงจรเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านเครื่องจักร เตารีด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้ามากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการรับการบริการ อีกทั้งพร้อมจะช่วยเหลือและดูแลจนลูกค้าประสบความสำเร็จในธุรกิจ โดยยึดหลักในการเป็นที่ปรึกษาและการให้บริการ 3 หลัก สำคัญ คือ การจัดหาเครื่องจักรที่มีนวัตกรรมและคุณภาพดีมาให้บริการแก่ลูกค้า การดูแลลูกค้าให้ประสบความสำเร็จด้วยความเป็นมิตร การตอบสนองในการช่วยเหลือ แก้ไข และให้คำปรึกษาแนะนำอย่างทันท่วงที

พันธกิจ เราจะดำเนินการเพื่อหานวัตกรรมของสินค้าและการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยการบริการที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า มุ่งมั่นในการให้คำปรึกษาแนะนำ ทุ่มเมให้กับการสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนและทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีจิตวิญญาณในการทำงานร่วมกันระหว่างลูกค้า พันธมิตรทางการค้า และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานแก่พนักงาน ด้วยการให้บริการผ่านทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพเพื่อการพัฒนาและคัดสรรสินค้า คำแนะนำ และการให้บริการที่เหมาะสมกับลูกค้า

สินค้าและการบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากการบริการให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดจำหน่ายและการบริการผลิตภัณฑ์ประเภทเตารีด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว ห้างหุ้นส่วนสามัญช่างกวงเซอร์วิส ยังให้บริการในการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจการ์เม้นท์การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่อจักรอุตสาหรกรรมทุกชนิด อะไหล่จักร อุปกรณ์เย็บผ้า ทำให้เราเป็นหนึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามามากว่า 30 ปี

ตัวอย่างสินค้าที่จัดจำหน่ายและให้บริการ เช่น จักรเย็บผ้าและเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ์เม้นท์,เตารีดไอน้ำ,เครื่องรีดทุกชนิด,
อะไหล่จักร, อะไหล่เตารีด, และอะไหล่เครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์เย็บผ้า,เส้นด้าย
พร้อมอบรมวิธีการใช้จักรและเตารีดเบื้องต้น